:::Skip to main content
Home Site Map 中文版 FAQs Bilingual Glossary RSS
 • font size
  A A A
:::
font size small icon font size medium icon font size large icon Share information to Facebook Share information to Line Forwarding information by email Pop-up print setting
【Việt Nam】-Hướng Dẫn Cách Kê Khai Thuế Thu Nhập Tổng Hợp Của Cá Nhân

Những Câu Hỏi Thường Gặp

 Về Việc Cá Nhân Tuyển Dụng Lao Động Nước Ngoài

 1. Cá nhân tuyển dụng là như thế nào?Có những đặc điểm nào?
 2. Lao động nước ngoài được cá nhân tuyển dụng có cần phải kê khai thuế thu nhập tổng hợp không?
 3. Cách tính số ngày cư trú tại Trung hoa dân quốc Đài Loan của lao động nước ngoài được cá nhân tuyển dụng là như thế nào?
 4. Cách tính thu nhập từ tiền lương và mức thuế phải nộp của lao động nước ngoài được cá nhân tuyển dụng là như thế nào ?
 5. Khi làm thủ tục kê khai thuế thu nhập tổng hợp , người lao động nước ngoài do cá nhân tuyển dụng có cần đích thân làm hay không?
 6. Lao động nước ngoài do cá nhân tuyển dụng phải làm thủ tục kê khai thuế thu nhập tổng hợp khi nào?
 7. Khi lao động nước ngoài do cá nhân tuyển dụng làm thủ tục kê khai thuế thu nhập tổng hợp, phải đem theo những hồ sơ chứng nhận nào?
 8. Quá kỳ hạn làm khai báo thuế thu nhập tổng hợp, có bị xử phạt không?

 GIẤY UỶ QUYỀN LĨNH NHẬN TIỀN HOÀN THUẾ THU NHẬP

 1955[PDF]

  liên kết

Last updated:2022-11-07